002. Γιατί συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα στον κόσμο μας;

DYWW