Πάσχα 02/10 - Εξαγνισμός του ναού & χρίση του Ιησού