Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • B' Σαμουήλ
 • Ψαλμοί
 • Σοφονίας
 • Μιχαίας
 • Θρήνοι
 • Αριθμοί
 • Εβραίους
 • Λουκάν
 • Ησαΐας
 • Β' Θεσσαλονικείς
 • Άσμα Ασμάτων
 • Αμώς
 • Φιλήμονα
 • Κολοσσαείς
 • Μαλαχίας
 • Α' Κορινθίους
 • Β' Ιωάννου
 • Δανιήλ
 • Ιεζεκιήλ
 • Τίτον
 • Ιωνάς
 • Εκκλησιαστής
 • Δευτερονόμιο
 • Έσδρας
 • Ωσηέ
 • Ζαχαρίας
 • Ρωμαίους
 • Ιώβ
 • Ρουθ
 • Αποκάλυψη Ιωάννου
 • Α' Χρονικών
 • Νεεμίας
 • Φιλιππησίους
 • Α' Θεσσαλονικείς
 • Παροιμίες
 • Αγγαίος
 • Αββακούμ
 • Ιησούς του Ναυή
 • Ιερεμίας
 • Γαλάτας
 • Ιακώβου
 • Α' Ιωάννου
 • Α' Τιμόθεον
 • Ιωάννην
 • Ιούδας
 • Πράξεις Αποστόλων
 • Ναούμ
 • Β' Χρονικών
 • Α' Βασιλέων
 • Ιωήλ
 • Ματθαίον
 • Εφεσίους
 • Β' Τιμόθεον
 • Α' Κορινθίους
 • Λευϊτικόν
 • Α' Πέτρου
 • Μάρκον
 • Οβδιού
 • Γ' Ιωάννου
 • Κριτές
 • Β' Βασιλέων
 • Γένεση
 • Έξοδος
 • Α' Σαμουήλ
 • Εσθήρ
 • Β' Πέτρου
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (120 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια