Πεταλούδα (2): Η «μικρή αλεπού»!

Προσέλκυσε και τάισε πεταλούδες

Κατέβασε το αρχείο με τις οδηγίες στον υπολογιστή σου (κάνοντας κλικ στο «PDF-Λήψη»).

PDF - Λήψη


"Όλα αυτά ελπίζoυν σε Σένα,

για να τoυς δώσεις την τρoφή τoυς στoν καιρό τoυς.

Toυς δίνεις, μαζεύoυν·

ανoίγεις τo χέρι Σoυ, χoρταίνoυν αγαθά.

(Ψαλμός 104:27+28)  

Ο Θεός προμηθεύει τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά με νερό και τροφή. Αυτός δίνει τη βροχή και τον ήλιο, ώστε να αναπτύσσονται τα φυτά και να έχουμε φαγητό.


Επόμενο Πίσω στην αρχή