Η πορεία σου με τον Ιησού (4)

Μείνε στον δρόμο Του

Ο Ιησούς είναι ο σύνοδός σου & θέλει να σε προστατεύσει.Μην ακολουθείς το δικούς σου δρόμους και μην αφήνεις τους άλλους να σε πειράζουν αρνητικά, ώστε να παρεκκλίνεις από την σωστή πορεία σου. Μην εγκαταλείψεις ποτέ το καλό μονοπάτι Του.


Επόμενο Πίσω στην αρχή