Η πορεία σου με τον Ιησού (3)

Υπάρχουν εμπόδια και τούνελ – εκεί χρειάζεσαι υπομονή!

Ο Ιησούς είναι Νικητής!Κι επειδή ΕΣΥ, όμως, ανήκεις στον Ιησού Χριστό, είσαι πάντα με την πλευρά του Νικητή!

Με το θάνατό Του στο σταυρό, ο Χριστός νίκησε τον διάβολο και όλα τα εμπόδια.

Η Ανάστασή του είναι η απόδειξη γι’ αυτό!!!


Επόμενο Πίσω στην αρχή