Έρχεται καταιγίδα!

Αυτό μπορεί πραγματικά να μας φοβίσει!Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αστραπής και της βροντής οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν πολύ πιο αργά από ό,τι τα κύματα φωτός.

Το φως της αστραπής το βλέπουμε αμέσως (η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χλμ. ανά δευτερόλεπτο).

Τα ηχητικά κύματα, όμως, χρειάζονται περίπου 3 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο.


Επόμενο Πίσω στην αρχή