08/12: Ο Ζαχαρίας δόξασε τον Θεό!


«Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του! Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό Σωτήρα... Κι εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του» (Λουκάς 1:68+76).

Αυτά τα λόγια τα είπε ο Ζαχαρίας, όταν γεννήθηκε ο γιος του, ο Ιωάννης (ο Βαπτιστής ή Πρόδρομος). Δόξασε τον Θεό που τήρησε τις υποσχέσεις Του και έστειλε έναν δυνατό Σωτήρα: τον Ιησού Χριστό.

Ο Θεός μας έστειλε τον Γιο Του!Αυτό το χαρμόσυνο νέο, έχει αλλάξει αμέτρητες ζωές σ’ όλον τον κόσμο. Παντού και πάντοτε, όσοι άνθρωποι το δέχτηκαν με πίστη και μετάνοια, είδαν τη ζωή τους να αλλάξει ριζικά. Και όλοι τον δοξολογούν!

 Σήμερα θέλει να αλλάξει και τη δική σου ζωή! 

 


Επόμενο.

Πίσω