11/9: Παρόμοιος, αλλά με μεγάλες διαφορές

Ο Θεός είπε: “Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση,...”.

Ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είναι όμοιοι με τον Θεό σε ορισμένα πράγματα. Εξωτερικά, ο άνθρωπος δεν είναι παρόμοιος με τον Θεό. Αλλά ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και ένα αόρατο μέρος, το οποίο στη Βίβλο ονομάζεται συχνά "καρδιά". Αυτό το αόρατο μέρος, δηλαδή ο νους, τα συναισθήματα και η θέληση, θα έπρεπε να είναι φτιαγμένα κατ’ εικόνα του Θεού. Έπρεπε να είναι παρόμοια με αυτά του Θεού.

Ο Αδάμ και η Εύα είναι οι προ-προ-προ-προ... δεν ξέρω πόσοι προ... παππούδες μας. Κι εμείς είμαστε φτιαγμένοι κατ’ εικόνα του Θεού. Ναι, κι εσύ είσαι κατ’ εικόνα Θεού!!!

Σύγκριση: ΘΕΟΣ και Άνθρωπος!

Συγκρίνοντας τον εαυτό σου με τον Θεό, θα συνειδητοποιήσεις ότι: υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά και τεράστιες διαφορές. Σήμερα θα εξετάσουμε τις διαφορές και τις επόμενες ημέρες τις ομοιότητες.

Δες προσεκτικά την παρακάνω εικόνα! Στην αριστερή στήλη υπάρχουν προτάσεις για τον Θεό - και στη δεξιά για εμάς τους ανθρώπους.

Διάβασέ τις και προσπάθησε να αποστηθίσεις τις διαφορές!!!
Πίσω