05/9: Νερό για το σώμα και την ψυχή!

Η βροχή και το χιόνι πέφτουν απ’ τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν, χωρίς να δώσουνε στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη για να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στο σποριά κι οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι κι ο λόγος μου που βγαίνει απ’ το στόμα μου· θα εκτελέσει και θα εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα. (Ησαΐας 55:10)

Εξαρτόμαστε από τη βροχή. Το σώμα μας πρέπει να πίνει συνεχώς νερό για να ζήσει.

Παρόμοια, και η ψυχή μας "διψά" για μια ευτυχισμένη και αιώνια ζωή. Οι βαθύτερος πόθος της καρδιάς μας είναι σαν τη δίψα του σώματος. Και η καρδιά μας πρέπει να “ξεδιψάσει”, δηλαδή να γεμίσει με νόημα και σκοπό, να πάρει την Αιώνια Ζωή.

Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σβήσει τη δίψα της ψυχής μας για πραγματική Ζωή. Πώς γίνεται αυτό; Μπορείς να το μάθεις ακούγοντας την παρακάτω ιστορία!

128. Ποτέ πια διψασμένος!
Πίσω