Τραγούδι: Όλα γύρω στολισμένα... (Σ' αγαπώ)1. Όλα γύρω στολισμένα και μέσ' τα λευκά ντυμένα 

    μα το σπίτι μας ζεστό. Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ!

    και το τζάκι αναμμένο, και το δέντρο στολισμένο

    και τα δώρα είν' πολλά! Τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά! 

 

2. Με φωτάκια πολύχρωμα, μυρωδιές από φαγητά

    σιγοπαίζει η μουσική, ατμόσφαιρα μαγική.

    Τα Χριστούγεννα και πάλι, τη γιορτή την πιο μεγάλη

    έτσι μού' ρχεται να πω: Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ!

 

3. Όλα γύρω στολισμένα και μέσ' τα λευκά ντυμένα 

    μα το σπίτι μας ζεστό. Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ!

    όμως κάπου εκεί κοντά, κάποιοι δεν θα ντυθούν ζεστά, 

    δεν θ' ακούσουν τη μουσική - θα κοιμηθούν νυστικοί...

 

4. Όλα γύρω στολισμένα φαίνονται ευτυχισμένα,

    μα είναι δύσκολο να πω: Σ' αγαπώ... Σ' αγαπώ... Σ' αγαπώ...