001: Η δημιουργία του κόσμου

Αυτήν την ιστορία μπορείς να την διαβάσεις στη Βίβλο (Παλαιά Διαθήκη): Γένεση, κεφάλαιο 1, από το εδάφιο 1.


CityKidsTV