Τραγούδι: Μια νύχτα πριν καιρό πολύ1. Mια νύχτα πριν καιρό πολύ, όπως λέει η Γραφή,

    ο Χριστός γεννήθηκε σε φάτνη ταπεινή.

 

  ΕΠΩΔΟΣ

  Άγγελοι από ψηλά Του ψάλλουνε γλυκά

  η νύχτα αυτή αιώνια θα μένει στην καρδιά.

  Άκου σάλπιγγες ηχούν και ύμνοι αγγελικοί

  τη νύχτα αυτή γεννήθηκε της γης ο Λυτρωτής.

 

2. Φτωχοί βοσκοί ακούσανε αγγέλους ξαφνικά

    κι αστέρι φάνηκε λαμπρό στη σκοτεινή νυχτιά.

 

3. Στου στάβλου το μικρό παχνί γεννήθηκε ο Χριστός

    και έφερε στον κόσμο μας ζωή, χαρά και φως.