023. Ο Πέτρος κάνει μια νέα αρχή

Σήμερα υπάρχουν πολλά πράγματα που μας φοβίζουν και μας θλίβουν. Η αμαρτία αλλοιώνει την εικόνα του Θεού μέσα μας και μας χωρίζει από τον Θεό. Η στενή κοινωνία με τον Θεό καταστρέφεται. Η αμαρτία μας εμποδίζει να ανήκουμε στον Θεό. Με αυτήν έχουμε χάσει τόσα πολλά!  Αλλά, ευτυχώς, αυτό δεν είναι το τέλος. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή με τον Θεό και να ζήσουμε σε στενή κοινωνία μαζί του! Άκουσε πώς το έκανε ο Πέτρος!


Ιστορίες