Τραγούδι: Για στρατιώτης είμαι πολύ μικρός
Τραγούδια