Αντιστοίχισε!

 

 Η ζωή του Πέτρου σε εικόνες!

 Κατέβασε το αρχείο και εκτύπωσέ το!

 Οι οχτώ εικόνες μας θυμίζουν τέσσερα βιώματα από τη ζωή του Πέτρου.

 Κάθε εικόνα από αριστερά αντιστοιχεί σε μια άλλη από δεξιά.

 Μπορείς να τις αντιστοιχήσεις σωστά;

PDF - Λήψη