Τραγούδι: Τρεις σοφοί, τρεις βασιλιάδες, φουμ ...1. Τρεις σοφοί, τρεις βασιλιάδες, φουμ, φουμ, φουμ (2x)

Ξεκινήσαν μια φορά με τις καμήλες τους γοργά,

και την έρημο περάσαν εις την Ιουδαία φτάσαν, φουμ, φουμ, φουμ. (2x)

 

2. Έναν λέγανε Βαλτάσαρ φουμ, φουμ, φουμ (2x)

και το δεύτερο Γασπάρ, ενώ τον τρίτο Μελχιόρ,

Βασιλιά μικρό να δούνε που γι' Αυτόν Γραφές μιλούνε, φουμ, φουμ, φουμ. (2x)

 

3. Τρεις σοφούς, τρεις βασιλιάδες, φουμ, φουμ, φουμ (2x)

στο νεογέννητο Χριστό αστέρι οδηγεί λαμπρό,

ταπεινά στη φάτνη γέρνουν και τα δώρα τους προσφέρουν, φουμ, φουμ, φουμ. (2x)