ΧΡΙΣΤ. Ιστορία 060: Η Τουρέα γιορτάζει Χριστούγεννα (2)
Χριστούγεννα