Ένα φωτεινό ψάρι!

Το πρότυπο σχέδιο μπορείς να το κατεβάσεις (κάνοντας κλικ στο αρχείο «PDF-Λήψη»).

PDF - Λήψη