Ε&Α-22. Μπορώ να εμπιστεύομαι τον Θεό και τη Βίβλο;