20. Γιατί συμβαίνουν καλά πράγματα σε κακούς ανθρώπους;

20