Πάσχα 01/10 - Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ