Παίξε! Μεγάλο Χριστουγ. κουίζ!

Δοκίμασε τις γνώσεις σου!

Σε ποια από τα 4 Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι καταγεγραμμένη η ιστορία των Χριστουγέννων;

Ματθαίος.
Μάρκος.
Λουκάς.
Ιωάννης.

Επόμενο.