032. Απαντά ο Θεός την κάθε προσευχή;

Η μεγαλύτερη επιθυμία της Έμυ δεν έγινε πραγματικότητα. Αλλά αυτό ήταν καλό!
Θέλεις να μάθεις, γιατί;


 

Ιστορίες