12. Ποιος είναι ο Κυρίαρχος όλου του κόσμου;

No 12