ΕΡ-12. Ποιος είναι Κυρίαρχος όλου του κόσμου;


Ερωτήσεις