Ε&Α-60. Πώς μπορώ να είμαι έτοιμος για την Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού;