35. Τι είχαν πει οι προφήτες για τον Ιησού Χριστό;