Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • Ιωάννης
 • Α' + Β' Κορινθίους
 • Αποκάλυψη
 • Ιούδα
 • Φιλιππησίους
 • Α' + Β' Θεσσαλονικείς
 • Ιακώβου
 • Τίτον
 • Μάρκος
 • Ρωμαίους
 • Α' + Β' Τιμόθεον
 • Εφεσίους
 • Πράξεις Αποστόλων
 • Γαλάτας
 • Εβραίους
 • Α' + Β' Πέτρου
 • Ματθαίος
 • Φιλήμονα
 • Κολοσσαείς
 • Α' + Β' + Γ' Ιωάννου
 • Λουκάς
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (40 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια