Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • Άσμα Ασμάτων
 • Ρουθ
 • Ιωνάς
 • Α' + Β' Βασιλέων
 • Αββακούμ
 • Ψαλμοί
 • Αριθμοί
 • Έξοδος
 • Α' + Β' Χρονικών
 • Έσδρας
 • Κριτές
 • Ιώβ
 • Εκκλησιαστής
 • Ιεζεκιήλ
 • Σοφονίας
 • Θρήνοι
 • Αμώς
 • Δευτερονόμιο
 • Γένεση
 • Λευϊτικόν
 • Ιωήλ
 • Νεεμίας
 • Α' + Β' Σαμουήλ
 • Ναούμ
 • Αγγαίος
 • Ιησούς του Ναυή
 • Μιχαίας
 • Παροιμίες
 • Μαλαχίας
 • Ωσηέ
 • Ζαχαρίας
 • Ησαΐας
 • Ιερεμίας
 • Δανιήλ
 • Εσθήρ
 • Οβδιού
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (80 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια