Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • Α' Χρονικών
 • Παροιμίες
 • Α' Σαμουήλ
 • Έσδρας
 • Σοφονίας
 • Ωσηέ
 • Ιερεμίας
 • Ψαλμοί
 • Νεεμίας
 • Μαλαχίας
 • Έξοδος
 • Οβδιού
 • Δευτερονόμιο
 • Γένεση
 • Άσμα Ασμάτων
 • Αββακούμ
 • Ιησούς του Ναυή
 • Α' Βασιλέων
 • Β' Χρονικών
 • Ιώβ
 • Ρουθ
 • Β' Βασιλέων
 • Ιωήλ
 • Ιωνάς
 • Μιχαίας
 • B' Σαμουήλ
 • Αριθμοί
 • Ιεζεκιήλ
 • Ησαΐας
 • Κριτές
 • Εσθήρ
 • Θρήνοι
 • Αμώς
 • Ναούμ
 • Λευϊτικόν
 • Εκκλησιαστής
 • Ζαχαρίας
 • Αγγαίος
 • Δανιήλ
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (80 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια