Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • Λουκάς
 • Μάρκος
 • Ιωνάς
 • Πράξεις Αποστόλων
 • Θρήνοι
 • Ρωμαίους
 • Α' + Β' Χρονικών
 • Κολοσσαείς
 • Ιησούς του Ναυή
 • Αριθμοί
 • Ησαΐας
 • Α' + Β' Βασιλέων
 • Εκκλησιαστής
 • Γαλάτας
 • Ιωάννης
 • Δανιήλ
 • Α' + Β' + Γ' Ιωάννου
 • Παροιμίες
 • Ιερεμίας
 • Εβραίους
 • Άσμα Ασμάτων
 • Ζαχαρίας
 • Οβδιού
 • Ψαλμοί
 • Α' + Β' Τιμόθεον
 • Α' + Β' Σαμουήλ
 • Α' + Β' Πέτρου
 • Δευτερονόμιο
 • Αγγαίος
 • Μαλαχίας
 • Φιλιππησίους
 • Σοφονίας
 • Ιούδα
 • Εσθήρ
 • Ιώβ
 • Ναούμ
 • Ωσηέ
 • Ιακώβου
 • Αμώς
 • Φιλήμονα
 • Ρουθ
 • Ιεζεκιήλ
 • Α' + Β' Θεσσαλονικείς
 • Έσδρας
 • Αποκάλυψη
 • Α' + Β' Κορινθίους
 • Γένεση
 • Εφεσίους
 • Έξοδος
 • Μιχαίας
 • Κριτές
 • Ματθαίος
 • Νεεμίας
 • Ιωήλ
 • Λευϊτικόν
 • Τίτον
 • Αββακούμ
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (120 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια