Η&Γ 2 - Η σωστή ταχύτητα

Απόσταση και ταχύτηταΗ σωστή απάντηση είναι: 85 χρόνια!


Επόμενο Πίσω στην αρχή