Το κορίτσι που τραγουδούσε στον στάβλο

Η Γουάμτι από τη Νιγηρία

Τι είπε η δασκάλα στη Γουάμτι ότι θα μάθαινε, την πρώτη μέρα που πήγε σχολείο;

Ότι θα μάθαινε το πρώτο γράμμα από την αλφαβήτα.
Ότι έπρεπε να μάθει όλα τα γράμματα σε μια μέρα.
Ότι θα της μάθαινε και αγγλικά.
Ότι θα μάθαινε κομπιούτερ πρώτα και μετά την Αλφα-Βήτα.

Επόμενο Πίσω στην αρχή