Η&Γ 3 - Προστατευμένοι από τον Θεό

Ένα προστατευτικό κάλυμμα γύρω από τη γηΗ ατμόσφαιρα είναι αρκετά εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Αλλά μόνο στο χαμηλότερο στρώμα της μπορεί να ζήσει κανείς.

Αυτό είναι το στρώμα βρίσκεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της γης.

Στα παραπάνω στρώματα δεν υπάρχει αρκετός αέρας για να αναπνεύσει κάποιος.

Αυτό το παρατηρεί κάποιος, ήδη, όταν κάνει ορειβασία!


Επόμενο Πίσω στην αρχή