Ηλίανθος

Λαμπρός και ωφέλιμοςΟ Ιησούς Χριστός παρομοίωσε τα λόγια του Θεού με τους σπόρους. Είπε: «Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού» (Μάρκος 4:14).

Κι εμείς ακούμε τα λόγια του Θεού. Και μπαίνουν στο μυαλό μας. Είναι οι σπόροι που σπέρνονται στην καρδιά μας. Τι θα γίνει μ' αυτούς;

Όταν λέμε «καρδιά» εδώ, εννοούμε το αόρατο μέρος του εαυτού μας. Αυτό περιλαμβάνει το πνεύμα και την ψυχή μας (από όπου προέρχονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα).


Επόμενο Πίσω στην αρχή