Η Σούζι γνωρίζει τον Ιησού - 4

Ιησούς - Ο Καλός Ποιμένας«Σούζι! Σούζι!».

Η Σούζι ανασηκώνεται ξαφνιασμένη, και κοιτά το ξυπνητήρι: 8:20 η ώρα.


Επόμενο Πίσω στην αρχή