Η πορεία σου με τον Ιησού (6)

Στόχος: Να ζήσουμε για πάντα με τον Χριστό!

Ένας ένδοξος προορισμός σας περιμένει!Ο Χριστός μας υποσχέθηκε:

… πάλι θα ’ρθώ και θα σας πάρω κοντά Μου, ώστε όπου είμαι Εγώ να είστε κι εσείς. (Ιωάννης 14:3)

 

Μια μέρα, θα ζήσει για πάντα στο Ουρανό, μαζί με τον Χριστό!


Επόμενο Πίσω στην αρχή