Εγώ χρειάζεται το χρόνο μου!

Πάντα ήρεμος!Ο βραδύπους!

Ο ενήλικος βραδύπους είναι τόσο μεγάλος όσο ένας σκύλος.

Ζει στα τροπικά δάση, πάνω στα δέντρα. 

 

Κοιμάται περίπου 15-18 ώρες την μέρα, και κάνει τα πάντα με εξαιρετικά αργές κινήσεις.   

Γι’ αυτό (κακώς) τον ονομάζουν και «οκνηρία»!

 


Επόμενο Πίσω στην αρχή