Η πέστροφα

Θαυμάσιο καμουφλάρισμα και σχήμα!Οι πέστροφες έχουν πάντα ένα αγαπημένο καταφύγιο, όπου μπορούν να κρυφτούν καλά. Π.χ. ένα υδρόβιο φυτό, μια ρίζα δέντρου, ένας βράχος ή μια πέτρα. Αυτό τις προστατεύει από εχθρούς τους, όπως ο ερωδιός (πελαγόμορφο πουλί). Και εκεί βρίσκουν, επίσης, το αγαπημένο τους φαγητό: Ψύλλους, έντομα του νερού, προνύμφες, έντομα που έχουν πέσει μέσα στο νερό.


Επόμενο Πίσω στην αρχή