Η πορεία σου με τον Ιησού (1)

Ξεκινώ, τρέχω και φτάνω το τέρμα!Οι μαθητές είχαν εκπαιδευτεί καλά. Ανυπομονούσαν για τους Εθνικούς Αγώνες Παίδων. Επιτέλους, ήρθε η μεγάλη μέρα! Κι όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.


Επόμενο Πίσω στην αρχή