Κάθε μέρα με τον Θεό!

Μέρα 1

Βιβλίο 1

Επίπεδο: Αρχάριοι

Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο
Γένεση 1: 1-2

1 Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.

2 Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο, και πάνω στα νερά έπνεε Πνεύμα Θεού.