Οι άγγελοι του ΘεούΟι άγγελοι είναι ________________ όντα.

Ποια είναι η σωστή λέξη που λείπει;

ανθρώπινα
πνευματικά
προβληματικά

Επόμενο.