Ταξινόμησε τα βιβλία της Βίβλου!

Μία φορά την εβδομάδα μπορείς να κερδίσεις έως και 40 πόντους στο επίπεδο 1, έως 80 πόντους στο επίπεδο 2 και έως και 120 πόντους στο επίπεδο 3! Αλλά, βέβαια, εσύ μπορείς να παίξεις όσο συχνά θέλεις!

 • Κολοσσαείς
 • Πράξεις Αποστόλων
 • Α' Κορινθίους
 • Β' Θεσσαλονικείς
 • Ιακώβου
 • Α' Πέτρου
 • Μάρκον
 • Α' Τιμόθεον
 • Εφεσίους
 • Τίτον
 • Φιλιππησίους
 • Αποκάλυψη Ιωάννου
 • Α' Θεσσαλονικείς
 • Α' Κορινθίους
 • Α' Ιωάννου
 • Λουκάν
 • Ιωάννην
 • Γαλάτας
 • Β' Ιωάννου
 • Ιούδας
 • Γ' Ιωάννου
 • Ματθαίον
 • Ρωμαίους
 • Β' Τιμόθεον
 • Φιλήμονα
 • Β' Πέτρου
 • Εβραίους
Αξιολόγησε Βοήθεια
Επίπεδο (40 Π)
1 2 3

Αρχίζουμε!

Στόχος είναι να βάλεις όλα τα βιβλία στη σωστή σειρά!


Παιχνίδια