Το κορίτσι που τραγουδούσε στον στάβλο

Η Γουάμτι από τη Νιγηρία

Γιατί η Γουάμτι ήθελε οπωσδήποτε να πάει στο σχολείο των ιεραποστόλων;

Επειδή η οικογένειά της αγαπούσε τους ιεραποστόλους.
Επειδή ήταν δωρεάν.
Επειδή ήθελε να μάθει να γράφει και να διαβάζει.
Επειδή τους έδιναν πολλές καραμέλες και δώρα.

Επόμενο Πίσω στην αρχή