Το κορίτσι που τραγουδούσε στον στάβλο

Η Γουάμτι από τη ΝιγηρίαΓιατί η Γουάμτι φοβόταν να πάει στο σχολείο των ιεραποστόλων;

Επειδή κακοποιούσαν τα μικρά παιδιά.
Έλεγαν ότι θα πάθαινες κάτι κακό, αν μιλούσες με κάποιον λευκό ιεραπόστολο.
Επειδή υπήρχε κίνδυνος να την απαγάγουν.
Επειδή έριχναν φαρμάκι μέσα στο γάλα των παιδιών.

Επόμενο Πίσω στην αρχή