Ηλίανθος

Λαμπρός και ωφέλιμοςΠολλοί μικροί σπόροι περιμένουν να σπαρθούν στη γη.

Τι θα γίνει απ' αυτούς, άραγε;


Επόμενο Πίσω στην αρχή