Η πορεία σου με τον Ιησού (4)

Μείνε στον δρόμο Του



Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου είναι ότι επέλεξες να ακολουθήσεις το δρόμο του Χριστού.

Αλλά εξίσου σημαντικό  είναι, να παραμείνεις σ’ αυτόν.


Επόμενο Πίσω στην αρχή