Έρχεται καταιγίδα!

Αυτό μπορεί πραγματικά να μας φοβίσει!Ο κεραυνός είναι η εκφόρτιση μιας τεράστιας ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω των σταγόνων νερού (υδροσταγόνων) και των σωματιδίων πάγου, που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στα σύννεφα της θύελλας, διαχωρίζονται τα ηλεκτρικά φορτία και έτσι δημιουργείται μια τάση.


Επόμενο Πίσω στην αρχή