Έρχεται καταιγίδα!

Αυτό μπορεί πραγματικά να μας φοβίσει!Την εκφόρτιση αυτής της ηλεκτρικής τάσης την βλέπουμε ως αστραπή.

Ο αέρας κοντά στην αστραπή θερμαίνεται και εκρήγνυται - έτσι προκαλείται η βροντή (ή μπουμπουνητό) που ακούγεται δυνατά για πολλά χιλιόμετρα μακριά.


Επόμενο Πίσω στην αρχή